Europalety wymiary waga, wysokość

Europaleta została zaprojektowana i stworzona głównie w celu ujednolicenia wymiarów palet wykorzystywanych do magazynowania i transportu różnego rodzaju towarów. Dzięki odpowiednim wymiarom oraz swojej wytrzymałości europaleta pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię składowania jednocześnie gwarantując niską masę własną, a także nośność statystyczną, która dochodzi nawet do 4 tysięcy kilogramów. W dzisiejszych czasach europaleta jest jedną z najczęściej stosowanych konstrukcji na terenie całej Europy.

Regały magazynowe to miejsce gdzie najczęściej składowane są europalety. Na podstawie własnego doświadczenia szacujemy, że obecnie 95% systemów regałowych wykorzystywanych do składowania jest dedykowana właśnie pod paletę EUR. Dziś zapoznamy się nieco bliżej z podstawowymi informacjami na temat europalety oraz z jej historią. Z artykułu dowiecie się m.in. jakie rozmiary ma europaleta oraz jej elementy, ile waży, jaką posiada nośność oraz jaka jest jej wysokość. Zapraszamy do lektury.

Wymiary europalety

Wymiary europalety zostały określone w normie europejskiej UNE-EN 13698-1. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej normy europalety muszą mieć wymiary 1200 x 800 mm. Jest to związane z tym, że te właśnie wymiary są wielokrotnością standardowych skrzyniowych pojemników wyprodukowanych z tworzyw sztucznych.

Dodatkowo wymiary europalety zostały dostosowane również do powierzchni załadunkowej, z którą mamy do czynienia w samochodach ciężarowych oraz w kontenerach używanych do transportu morskiego. W standardowej przyczepie samochodu ciężarowego można umieścić aż 33 europalety, o ile zostaną ułożone długim bokiem wzdłuż przyczepy. Innym sposobem rozmieszczenia europalet w przyczepie samochodu ciężarowego, który również pozwala na zmieszczenie 33 europalet jest ułożenie ich pionowo do najdłuższego boku przyczepy, za wyjątkiem ostatniego rzędu, który musi być ułożony poziomo. Ładowność morskich kontenerów jest zdecydowanie dużo mniejsza. Są one w stanie pomieścić około 4-5 europalety w zależności od sposobu ich umieszczenia w kontenerze.

Nie tylko długość i szerokość europalety są ważne i ustandaryzowane. Tylko palety wykonane zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w normie europejskiej mogą być oznaczane symbolem EPAL.

Jakie czynniki wpływają na rozmiar europalety? Dużą rolę w konstrukcji europalet odgrywa fazowanie na czterech rogach. Dodatkowo ważne są również ostre górne krawędzie prowadnic. Tego typu konstrukcja europalet znacząco ułatwia wyciąganie europalet oraz ich układanie w magazynie oraz w przestrzeni załadunkowej.

Jakie są wymiary europalety dla jej elementów

Wymiary poszczególnych elementów certyfikowanych europalet zostały określone w Karcie UIC 435. Zgodnie z ustalonymi normami każda europaleta (EPAL) zawiera następujące elementy składowe:

  • dwa dolne elementy wyjściowe o wymiarach 1200 x 100 x 22 mm – zaznaczone numerem 1 na poniższej ilustracji;
  • dwa górne elementy wyjściowe o wymiarach 1200 x 145 x 22 mm – zaznaczone numerem 2 na poniższej ilustracji;
  • 6 klocków 145 x 100 x 78 mm – zaznaczone numerem 3 na poniższej ilustracji;
  • 3 większe klocki o wymiarach 145 x 145 x 78 mm – zaznaczone numerem 4 na poniższej ilustracji;
  • 2 środkowe deski (dolna i górna) o wymiarach 1200 x 145 x 22 mm – zaznaczone numerem 5 na poniższej ilustracji;
  • 2 deski pośrednie o wymiarach 1200 x 100 x 22 mm – zaznaczone numerem 6 na poniższej ilustracji;
  • 3 belki poprzeczne o wymiarach 800 x 145 x 22 mm – zaznaczone numerem 7 na poniższej ilustracji.

Jaka jest waga europalety?

Wagę europalety ustalono w taki sposób, żeby była ona możliwie niska w stosunku do składowanych na palecie towarów, ale żeby jednocześnie europaleta zachowała możliwie największą ładowność statyczną oraz mechaniczną wytrzymałość.

Ostatecznie określona w normach europejskich waga europalety została ustalona jako 25 kg. Taka masa europalety pozwala na uzyskanie palecie EUR ładowności roboczej na poziomie 1500 kg. Z kolei przy tak określonej wadze europalety, maksymalna nośność statyczna wynosi 4000 kg przy składowaniu. Jeśli natomiast chodzi o obciążenie dynamiczne, to europaleta wytrzymuje takie obciążenia nawet do 1000 kg.

Waga europalety jest również istotna z jeszcze innego powodu – dodatkowo wpływa ona bezpośrednio na maksymalną ładowność pojazdów ciężarowych oraz kontenerów morskich. W przypadku przyczep ciężarowych, które można załadować nawet 33 europaletami, ich maksymalna ładowność zmniejsza się o 825 kg. W przypadku kontenerów morskich, do których można załadować maksymalnie ok. 5 europalet, ich ładowność zostaje ograniczona o 125 kg.

Wagę europalety należy również uwzględniać obliczając maksymalne obciążenie regałów paletowych wykorzystywanych w magazynach do składowania ładunków.

Wysokość europalety

Podczas ustalania wysokości europalety zwracano uwagę na dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, wysokość europalety powinna być możliwie najniższa, tak aby nie wpływać na ograniczenie przestrzeni ładunkowej. Dodatkowo powinna być ona określona na takim poziomie, żeby umożliwiać łatwy transport europalet przy pomocy wózków widłowych.

Wysokość europalet zależy przede wszystkim od wysokości 9 klocków, do których następnie przytwierdzane są belki oraz deski będące elementami składowymi europalety. Ostatecznie wysokość europalety została określona w normach europejskich na poziomie 144 mm.

Jak wygląda historia europalety

Palety od dawna wykorzystywane są w procesach logistycznych na całym świecie. Pierwsze drewniane palety pojawiły się już w pierwszej połowie XX wieku, a ich powstanie było związane z wybuchem II Wojny Światowej. W miarę upływu czasu i rozwoju gospodarki zaczęto dostosowywać palety do wymiarów kontenerów czy innych pojazdów wykorzystywanych do transportu towarów załadowanych na palety.

Już w 1950 roku pojawiła się pierwsza znormalizowana europaleta oznaczona znakiem towarowym EUR, który był wówczas wykorzystywany przez Międzynarodową Organizację Kolejową. Wymiary tej palety wynosiły 800 x 1200 x 144 mm. Europaleta z 1950 r. bardzo szybko stała się jedną z najczęściej wykorzystywanych palet do transportu i składowania towarów. Sukces europalety doprowadził do powstania na rynku wielu replik, co skłoniło właścicieli znaków towarowych EUR i EPAL do utworzenia oddzielnego oddziału normalizacyjnego. W ten właśnie sposób w 1991 r. powstało Europejskie Stowarzyszenie Palet.

Stowarzyszenie zdecydowało, że znaki towarowe EUR i EPAL mogą być nadawane tylko przez tych producentów palet, którzy stosują się do wytycznych dotyczących produkcji palet określonych w normach europejskich. Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że do sierpnia 2013 roku na paletach euro były umieszczane symbole EUR i EPAL. Po tym czasie pojawiły się pewne nieporozumienia pomiędzy organizacjami UIC oraz EPAL, które doprowadziły do tego, że oznaczenia EUR i EPAL organizacji kolejowej zostały wycofane i zastąpione przez oznaczenia organizacji EPAL.

Obecnie szacuje się, że na całym świecie w obiegu może być nawet od 350 do 500 mln europalet.

Zadzwoń +48 786 811 730
Copyright © 2023 Unimont.pl - Regały magazynowe - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech