Strefy magazynowe

Wszystkie duże i rozwijające się firmy posiadają magazyny, w których składują towary i przygotowują wysyłki. Podział magazynu na strefy znacznie ułatwia pracę i pozwala efektywniej składować towary, skracając czas, który jest potrzebny na przygotowanie paczek lub transportów. Magazyn dzieli się na strefy magazynowe, czyli wyznaczone obszary o bardzo konkretnym przeznaczeniu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy bezpłatną wycenę na regały magazynowe na wymiar.

Strefy magazynowe

Każda strefa magazynowa powinna być precyzyjnie wyznaczona i przygotowana we właściwy sposób do swojej roli. Przygotowanie stref pozwala na zorganizowanie sprawnego przepływu towarów przez magazyn. Dzięki usprawnionej logistyce da się znacznie zwiększyć efektywność i wydajność firmy. Rozróżnienie stref pozwala na lepsze funkcjonowanie całego magazynu.

Tworząc projekt magazynu, należy uwzględnić indywidualne potrzeby danej firmy. Istnieje jednak kilka stref magazynowych o uniwersalnym charakterze, które pojawiają się praktycznie w każdej przestrzeni magazynowej. Warto je poznać.

Strefa ramp przeładunkowych

Pierwszym etapem drogi towaru przez magazyn jest wyładunek. Służą do tego takie strefy magazynowe jak rampy przeładunkowe. To tutaj podjeżdżają samochody ciężarowe i dostawcze, które dowożą towary do zmagazynowania lub zabierają je do wysyłki. Jest to miejsce kluczowe z logistycznego punktu widzenia. Przepustowość strefy przeładunkowej powinna być dopasowana do wielkości magazynu oraz spodziewanego obciążenia.

Kluczowym punktem, który musi posiadać każda strefa magazynowa przeznaczona do przeładunku, są doki przeładunkowe. Ich liczbę należy określić na podstawie obecnych i przyszłych potrzeb, które mogą się zmieniać wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Warto przy tym uwzględnić rodzaj materiałów, średni czas załadunku i rozładunku czy wolumen towarów. Strefa logistyczna powinna być zorganizowana w bezpieczny i przemyślany sposób.

Pole odkładcze - strefa przyjęć i kontroli towarów

Po opuszczeniu doku załadowczego towary powinny znaleźć się w strefie przyjęć i kontroli. Są to strefy magazynowe, które stanowią etap przejściowy między rozładunkiem lub załadunkiem, a właściwym magazynem. Towar po zdjęciu z samochodu powinien zostać sprawdzony i zarejestrowany w systemie przez magazynierów.

Cechą charakterystyczną dla tej strefy jest obszerna wolna przestrzeń. Nie znajdują się tutaj regały magazynowe, ponieważ po kontroli i zarejestrowaniu towarów powinny zostać one jak najszybciej przeniesione do właściwego magazynu. Rozwiązania technologiczne wdrożone w tej strefie powinny zapewniać swobodny i szybki przepływ towarów oraz dostęp do systemów komputerowej rejestracji towarów. W przypadku towarów wymagających szczególnych warunków składowania, na przykład niskiej temperatury, ten aspekt też powinien być zachowany.

Magazynierzy przyjmujący towary muszą zadbać o to, żeby wszystkie zostały dobrze opisane. Warto w tym miejscu umieścić monitoring, dzięki któremu uda się uniknąć kosztownych i ryzykownych pomyłek.

Strefa magazynowa

To właśnie te strefy magazynowe są najczęściej wykorzystywane i zajmują największą powierzchnię. Charakterystycznym elementem stref składowania są regały magazynowe oraz wydzielone stanowiska. Zadaniem tej przestrzeni jest bezpieczne składowanie towarów, a także zapewnienie szybkiego i wygodnego dostępu do dobrze opisanych i skatalogowanych towarów. Dobrze zorganizowana strefa magazynowa powinna być dopasowana do konkretnego rodzaju towarów.

Towary w strefie składowania można układać w stosach, na regałach, w rzędach lub na wyznaczonych stanowiskach. Kluczowy jest wygodny i łatwy dostęp do produktów z uwzględnieniem dojazdu dla wózków widłowych. Należy też zachować odpowiednie odstępy między regałami i zaplanować ponumerowane alejki.

Każda lokalizacja w strefie składowania powinna być dokładnie opisana. W połączeniu z systemem etykietowania produktów potrafi to znacznie usprawnić pracę magazynu. Dobrze zorganizowana strefa magazynowa do składowania towarów to serce każdego magazynu.

Strefa kompletacji

Przygotowanie towarów do wysyłki to bardzo ważny proces - trzeba je skompletować z posiadanych zapasów i ustawić w sposób, który będzie ułatwiał załadunek. Tego typu strefy magazynowe powinny być zintegrowane z miejscami składowania oraz dokami załadowczymi. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do poruszania się z towarem. Na tym etapie coraz częściej wykorzystuje się autonomiczne systemy, które są w stanie w części samodzielnie kompletować zamówienia.

Na wielkość tej strefy wpływa szereg czynników. Warto uwzględnić rodzaje zamówień i gabaryty produktów, a także wdrożony system rejestracji. Warto umieścić tę strefę magazynową w dobrze przemyślanym miejscu, żeby magazynierzy nie pokonywali niepotrzebnie dużych odległości - takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na czas kompletacji zamówień oraz pracę magazynu. W ramach wdrażania innowacji coraz częściej wykorzystuje się na tym etapie roboty, taśmy i systemy pomocnicze.

Strefa wysyłek

Po ukompletowaniu zamówienia należy je przygotować do wysyłki. To specyficzna strefa magazynowa, która zwykle wymaga odpowiednich stanowisk. To tutaj składuje się też opakowania zbiorcze, kartony, worki, skrzynki i palety, dzięki którym szykuje się paczki. Strefa ta powinna znajdować się blisko wyjścia z magazynu lub przy samym doku załadowczym. Zmniejszenie drogi, jaką muszą pokonać paczki, optymalizuje zużycie czasu i energii na ich wysłanie i załadunek.

To właśnie w strefie wysyłek paczki są ostatecznie sprawdzane i przekazywane do załadunku. Jest to miejsce, w którym po raz ostatni można przeprowadzić kontrolę towaru. Wielkość tej strefy musi być uzależniona od dziennej liczby wysyłek. Często strefa załadunku i rozładunku to to samo miejsce, w którym wykonuje się różne zadania o różnych porach dnia.

Pozostałe strefy magazynu

Dobrze zorganizowana przestrzeń magazynowa może posiadać także inne strefy magazynowe. Dobrze przemyślany podział powinien zaspokajać wszelkie potrzeby przedsiębiorstwa oraz pracowników. Kluczowym zagadnieniem jest sprawna optymalizacja przepływu towarów. Oto kilka stref, które mogą znaleźć się w magazynach:

  • Strefa biurowa
  • Strefa sanitarno-higieniczna
  • Strefa utrzymania ruchu
  • Strefa zwrotów
  • Strefa przepakowywania
  • Strefa kwarantanny magazynowej

Ilość, rozmiar oraz specyfika stref zależą zawsze od tego, jakie są konkretne potrzeby magazynu. Niektóre branże mają znacznie większe wymagania, ponieważ składowane towary trzeba odpowiednio magazynować. Funkcje stref znacznie się różnią, dlatego trzeba zadbać o wysokiej jakości wyposażenie, które będzie wspomagało pracę osób zaangażowanych w działanie magazynu.

Dlaczego warto zoptymalizować strefy magazynowe?

Optymalizacja stref magazynowych znacznie poprawia wydajność magazynu. Dzięki temu firma funkcjonuje sprawniej i nie pojawiają się opóźnienia w dostawach. Przerwanie łańcucha dostaw potrafi wstrzymać produkcję w innych zakładach lub doprowadzić do załamania relacji biznesowych, dlatego utrzymanie sprawnej logistyki jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania licznych przedsiębiorstw.

Zadzwoń +48 786 811 730
Copyright © 2023 Unimont.pl - Regały magazynowe - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech