Układy technologiczne magazynu

Różne układy technologiczne magazynu będą przynosiły odmienne efekty w kwestii organizacji pracy. Warto pamiętać, że układ magazynu nie jest sprawą ustalaną raz na zawsze i w każdej chwili można go przeorganizować, choć będzie to wymagało przeznaczenia na ten cel odpowiednich zasobów.

Logistyka to jedna z kluczowych dziedzin współczesnego biznesu. Sprawny przepływ towarów jest niezbędny do pracy mniejszych i większych przedsiębiorstw. Jedną z kluczowych kwestii, która ma wpływ na to, jak przebiega praca w magazynie, jest układ technologiczny. Dostępnych jest wiele rozwiązań, a różne układy technologiczne magazynów mają swoje wady i zalety. Decyzja o wybraniu jednej z metod musi być indywidualna i oparta o fachową wiedzę.

Układy technologiczne magazynów

Już na etapie projektowania warto rozważyć, jakie układy technologiczne magazynu pozwolą najlepiej zoptymalizować wykonywanie konkretnych czynności. Należy przy tym uwzględnić gabaryty magazynowanych towarów, ich ilość i typ, a także charakter pracy zakładu. W różnych układach strefy przyjęcia rozmieszczone są w odmienny sposób, co ma przełożenie na sposób pracy.

Jeśli potrzebujesz zaprojektować układ magazynu i szukasz wyposażenia takiego jak np. regały wysokiego składowania i inne akcesoria to zapraszamy do kontaktu.

Układ przelotowy

To najprostszy układ, w którym przyjmowanie, składowanie i wydawanie towarów zorganizowane jest w linii prostej. Strefa magazynowania znajduje się między strefami przyjęcia i wydawania towarów. Taki układ pozwala na korzystanie z uporządkowanej przestrzeni. Przepływ towarów jest zorganizowany w sposób bezpieczny dla pracowników, a ryzyko błędów zostaje ograniczone do minimum. Strefy przyjmowania i wydawania towarów są od siebie oddzielone.

Przelotowe układy magazynu mają jednak swoje ograniczenia - sprawdzają się tylko w przypadku zakładów, które dysponują znaczną ilością wolnej przestrzeni. Wykorzystanie zasobów ludzkich, sprzętów oraz stanowisk przeładunkowych nie jest w tym układzie optymalne. Wzrost niezawodności jest w tym przypadku okupiony większym kosztem składowania towarów.

Układ workowy

Workowe układy magazynu można realizować na dwa sposoby: z podziałem stref przyjęcia i wydawania towarów oraz bez niego. Strefy te ustawione są obok siebie, natomiast pozostała przestrzeń służy do przechowywania towarów. Brak podziału między strefami sprawia, że przestrzeń magazynowa jest wykorzystana optymalnie, ale zwiększa się ryzyko błędu. Tego typu układy technologiczne magazynu sprawdzają się najlepiej w zakładach, które nie dysponują dużą ilością miejsca. W przypadku dynamicznie działającego magazynu praca w tym układzie będzie wymagała większego skupienia.

W nowoczesnych placówkach, które zostały w znacznym stopniu zautomatyzowane, workowe układy technologiczne magazynu pozwalają w sposób optymalny wykorzystać dostępną przestrzeń i sprawdzają się znacznie lepiej od innych rozwiązań.

Układ kątowy

W układzie kątowym strefa składowania oddziela od siebie przestrzenie przeznaczone do przyjmowania i wydawania towarów. Różnica między układem kątowym a przelotowym polega przede wszystkim na układzie tych dwóch stref, które umieszczone są pod przeciwległymi ścianami magazynu. Jest to metoda zalecana w przypadku magazynów o niestandardowej powierzchni, w których zastosowanie innych rozwiązań może się nie sprawdzić lub będzie wymagało przebudowy obiektu.

Układ rzędowy

W przypadku magazynów o zróżnicowanym asortymencie doskonale sprawdzi się układ rzędowy. Takie układy technologiczne magazynu polegają na równomiernym rozmieszczeniu jednostek towarowych w rzędach. Dostęp do każdej jednostki towarowej, na przykład palety, jest swobodny. Towary mogą być składowane bezpośrednio na paletach lub wykorzystując specjalne regały magazynowe. Ze względu na bezpieczeństwo należy zachować odpowiednie odstępy między regałami magazynowymi lub stanowiskami na palety. Taki układ można stosować także w zautomatyzowanych magazynach.

Jak wybrać optymalny układ magazynu?

Wiele zależy od budowy magazynu, specyfiki pracy oraz charakteru samych towarów. Wybierając układy technologiczne magazynu, trzeba kierować się potrzebami oraz możliwościami przedsiębiorstwa. Duże znaczenie ma także technologia transportowa oraz logistyka towarów. Osoba decyzyjna w przedsiębiorstwie musi podjąć decyzję, czy firmie bardziej zależy na niskich kosztach składowania, czy może na zredukowaniu ryzyka błędów.

Dzięki optymalnej pracy magazynu można przyspieszyć przepływ towarów i zmniejszyć ryzyko błędów podczas wydawania przesyłek. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które kładą duży nacisk na szybki i masowy przepływ towarów. W przypadku firm, które potrzebują optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów - przestrzeni magazynowej, zasobów ludzkich oraz sprzętu - wskazany jest układ workowy. Stawiając w większym stopniu na niezawodność obsługi i bezpieczeństwo pracy, należy zdecydować się na układ przelotowy, który jest prosty w organizacji. Optymalna praca magazynu zależy nie tylko od wybranego układu technologicznego, ale też poziomu przeszkolenia pracowników magazynu.

Układ technologiczny magazynu a budowa magazynu

Kluczowym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest budowa magazynu. Nie zawsze możliwe będzie wybranie optymalnego z perspektywy wydajności rozwiązania, ponieważ ograniczeniem może być budowa magazynu. Należy wówczas zestawić możliwości przedsiębiorstwa z jego potrzebami. Decydując się na układ kątowy, można zyskać większe możliwości, nie tracąc jednocześnie zalet układu przelotowego. W wyniku rozwoju firmy zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową może się zwiększyć. Wówczas przeorganizowanie magazynu i zmiana układu technologicznego może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Nietypowa budowa magazynu nie przekreśla szans, by sprawnie funkcjonował. Wszystkie układy technologiczne magazynu można dostosować do warunków architektonicznych. W niektórych przypadkach należy uwzględnić także specyficzne wymagania magazynowanych towarów, takie jak potrzeba dobrej cyrkulacji powietrza. Dobrze zorganizowany magazyn to klucz do sprawnie działającego przedsiębiorstwa.

Zadzwoń +48 786 811 730
Copyright © 2023 Unimont.pl - Regały magazynowe - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech